Wednesday, 17 March 2021 12:40

مفصل گیجگاهی فکی Tmj

Written by 

Tmj ( مفصل گیجگاهی فکی)

نوعی از درد های فک و صورت tmj  یا همان مفصل گیجگاهی فک نام دارد

کندیل استخوان مندیبل بیضی است، صرفاً به دلیل تنوعات شکل کندیل مشکل کلینیکی خاصی ایجاد نمی شود.

در باز شدن نرمال دهان، حرکت چرخشی کندیل نقش مهمتر را دارد.درد مفصل گیجگاهی فک

فقط پایان چرخش کندیل (طی بستن دهان) به وسیله تماس دندان ها تعیین میشه. (end point)

غشاء سینوویال مفصل گیجگاهی فکی

1) دو گروه سلول دارد:

- تیپ A (شبه ماکروفاژ)

- تیپ B (شبه فیبروبلاست)

* طبعاً در یک مفصل ملتهب گروه A افزایش می یابند.

به مولکول های سازگاری بافتی واکنش نشان می دهند.

2- ترکیب اصلی آن هیالورنیک اسیدهست

(منشأ آن پلاسماست که به آن کمی موسین اضافه شده)

3- روی سطوح مفصلی (قسمت هایی از کندیل و گف) وجود دارد.

4- مایع سینودیال باعث روانی مفصل میشه.

مکانیسم :Neeping

مایع سینوویال از جایی که تحت فشاره، رانده می شود. بین غضروف هایی که تحت فشار نیستند.

مکانیسم Boundary:

به وسیله آبی (گلیکوپروتئین ها) که در تماس سطوح مفصلی است.

ویژگی تشخیص Tmj (مفصل گیجگاهی فکی)

وجود غضروف فیبرو است. (سایر مفاصل غضروف هیانس دارند)

  • فیبر کلاژن بیشتری دارد ← کمتر متورم میشه.
  • استحکام بیشتری دارد.
  • امکان آزادی حرکت بیشتری به مفصل میده.
  • توان بازسازی بیشتری دارد.

ضخیم ترین بخش D  قدام کندیل = شیب خلفی Art.e (محصل بیشترین فشار)

نازک ترین ← سقف گلینوئیدف

 

- دیسک از جنس غضروف فیبرو – کمی هم سلول دارد.

- کلاژن ها در مرکز عمود بر محور عرضی (در راستای فشار هستند)

- رگ ندارد – اعصاب کمی دارد.

- حفره مفصلی فوقانی > تحتانی

Read 6236 times Last modified on Wednesday, 07 April 2021 08:25

Related items

More in this category: « ضایعات مخاط دهان مفصل گیجگاهی فکیTmj - (2) »
back to top