Subscribe to this RSS feed

مقالات لیزر (1)

لیزر(Laser) مخفف کلمه­ی Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation است که اولین بار توسط انیشتین مطرح شد. اولین لیزر از یاقوت ساخته شده است. نور از تمامی طیف­های رنگ با طول موج­های متفاوت تشکیل شده است، در حالیکه لیزر همیشه تک طول موج است (Collimated) و بر روی یک…