چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 ساعت 08:06

مفصل گیجگاهی فکیTmj - (2)

نوشته شده توسط 
درد فک درد فک

اتصال خلفی (رترو دیسکال) مفصل گیجگاهی فکی :

- بافت شلی است، حاوی کلاژن – چربی – عروق خونی – لنفی – اعصابدرد فک و صورت

- هم بخش فوقانی ← از جنس الاستین و هم تحتانی ← از جنس کلاژن آن طبعاً از خلف D منشأ دارند.

لیگامان ها ی مفصل گیجگاهی فکی:

1) لیگامان کپسولی و لیگامان خارجی (که خارج کپسول هست) مجزا نیستند.

از A.c به کندیل متصل شده

2) لیگامان­های فرعی:

اسفنومندیبولار: از اسفنوئید به لینگولا

استایلومندیبولار: از استایلوئید به عضله تریگوئید داخلی این تنها لیگامانی است که حرکات مندیبل را محدود می کند. (در حرکات پیشگرایی)

عضلات جونده فک :

انقباض یک طرفه  عضله تریگوئید داخلی ← حرکت مندیبل به سمت مخالف ماستر عمقی روی قدام مفصل است ← درد در ناحیه جلو گوش گاهی به دلیل Tmj(مفصل گیجگاهی فکی) است و گاهی درد عضله ماسترست.

عضله تلیبورالیس الیاف قدامی – میانی – خلفی دارد.

                   مسیر مستقیم دارند مسیر انحنا دار

هر سه تشکیل یک تاندون داده و متصل شده به کوونوئید و قدام راموس.

تریگوئید خارجی

1) بخش فوقانی عضله ← مسئول بستن دهان

از سطح خارجی زائده تریگوئید خارجی اسفنوئید و زائده هرمی استخوان کامی به دیسک (با تاندون به D حاصل میشه)

2) بخش تحتانی عضله← مسئول اصلی گشودن، حرکات جانبی و پرتروزیو ← وقتی دندان­ها روی هم هستند.

از بال بزرگ اسفنوئید

به سرکندیل (اتصال عضله به پریوست)

نکات: الیاف این عضله موازی اند ← سرعت و قدرت بیشتر.

بیشتر الیاف آن به کندیل متصلند و کمتر به D حرکات انتقالی کندیل به وسیله این عضله است.

بطن قدامی دیگاستریک و مایلوهایوئید و ژینوهایوئید

مندیبل را پایین و عقب می برد.

عروق Tmj(مفصل گیجگاهی فکی): به طور عمده گیجگاهی سطحی و ماگزیلاری داخلی هستند. که کلاً از کاروتید خارجی منشأ گرفته اند.

برای کسب اطلاعات در خصوص درد فک و صورت ، درد فک بالا و یا درمان فک درد بر روی منوی خدمات ،درمان درد فک و صورت کلیک کنید.

خواندن 295 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 فروردين 1400 ساعت 08:25

موارد مرتبط