چاپ کردن این صفحه
شنبه, 28 فروردين 1400 ساعت 09:57

عضلات جونده

نوشته شده توسط 

ارتباط عضلات جونده با درد فک و صورت:

دردهای فک و صورت که مرتبط با باز و بسته کردن دهان باشند سه دلیل اصلی دارند :

 1 . اسپاسم عضلات جونده ( یک درمان موثر تزریق بوتاکس داخل عضلات است )عضلات جونده فک صورت

2. جابجایی دیسک مفصل گیجگاهی فکی به سمت جلو ( یک درمان مهم ساخت انواع پلاک هاست تا عملا دیسک مفصل گیجگاهی فکی بتواند به عقب برگردد)

3. بیماریهای تخریب کننده استخوان مفصل گیجگاهی فکی( همانند ارتریت و ارتروز) که درمانش کنترل بیماری زمینه ای ، انواع داروها ، پلاکها یا جراحی مفصل گیجگاهی فکی می باشد تا درد فک و صورت کنترل شود .

عضلات جونده موثر در دردهای فک و صورت:

برای شناخت علت دردهای فکی و صورتی و یافتن درمان  دردهای صورتی و دردهای مفصل گیجگاهی فکی (Tmj) باید به خوبی عضلات مربوط را بشناسیم.

  1. عضلات ماستر: مهمترین عضله در بستن دهان است.

عضله ماستر دو قسمت عمقی و سطحی دارد. این عضله از راموس و کندیل و کرونوئید شروع شده و در نهایت به زاویه استخوان (مندیل) ختم می‌شود. شل کردن یا ضعیف کردن این عضله تأثیر به سزائی در رفع دردهای فک و صورتی دارد.

  1. عضله تمپورالیس: عضله مهمی در بستن دهان است.

این عضله وسیع از طرفین جمجمه شروع شده و در نهایت به کندیل و کرونوئید ختم میشود. سه بخش قدامی، میانی و خلفی دارد. که در شروع متفاوت هستند ولی در نهایت به یک ناحیه ختم میشوند.اسپاسم این عضلهمیتواند منشا دردهای فک و صورت باشد  

  1. عضله تریگوئید داخلی 

مسئول بستن دهان است، اما انقباض یک طرفه آن باعث حرکت فک پائین به سمت مخالف میشود. این عضله از زائده تریگوئید استخوان اسفنوئید شروع شده و در نهایت به زاویه مندیبل ختم میشود

  1.   عضله تریگسوئید خارجی

این عضله اساساً مسئول بازکردن دهان است. شامل سر تحتانی و سر فوقانی است. سر فوقانی از بال بزرگ استخوان اسفنوئید شروع شده و در نهایت به دیسک مفصل گیجگاهی فکی و سر کندیل ختم میشود. حرکت انتقالی کندیل روی برجستگی مفصل گیجگاهی فکی توسط این عضله انجام میشود.

  1. سایر عضلات

عضله دیگاستریک که دو بطن دارد باعث پایین رفتن مندیبل میشود. چنین اثری را عضلات مایلوهایوئید و جنیوهایوئید هم انجام میدهند. عضله باکسیناتور چندان اثری در حرکات مندیبل ندارد اما گونه را با ثبات نگه میدارد. بعید است که بتواند در دردهای فک و صورت موثر باشد .

مفصل گیجگاهی فکی توسط مجموعه‌ای از عضلات، لیگامانها، کپسول و ... نگه داشته شده و کنترل میشود.

خواندن 459 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 28 فروردين 1400 ساعت 10:37

موارد مرتبط