Subscribe to this RSS feed

دهان و دندان (3)

 آسیب شناسی دهان و فک و صورت بیماری های سیستمیک فصل ۱۷ نویل ۲۰۱۵ در ۴ سال اخیر، سوالی از این فصل مطرح نگردیده است. موکوپلی ساکار بدوزیس به علت نقص با کمبود یکی از آنزیم های لازم برای متابولیم گلیکور آمینوگلیکان ها مثل هپاران سولفات، شرمانان سولفات، کرانان سولفات.…
درمان بوی نامطبوع دهان کاهش مکانیکی مواد غذایی و میکرو ارگانیسم های داخل دهانی تمیز کردن زبان طبق مطالعات گذشته تمیز کردن زبان هم پوشش زبان (مواد مغذی برای باکتری ها) و هم تعداد باکتری ها را کاهش می دهد اما گزارشات دیگر نشان دادند که تعداد باکتری ها کاهش…
بوی بد دهان Bad breath= halitosis= breath malodor به معنی بوی نامطبوع در تنفس Oral malodor: بدین معنا که بوی نامطبوع منشأ دهانی داشته باشد. بوی نامطبوع بعد از خوردن غذاهای خاص مثل (سیر) یا بعد از سیگار و یا morning bad breath (که علت آن کاهش بزاق و افزایش…